⭐با تو ستاره می شوم⭐  

همیشه از نگاه تو با تو عبور می کنماز اینکه عاشق توام حس غرور می کنمدوباره با سلام تو تازه تازه می شومبا نفس ساده تو غرق ترانه می شومبا تو ستاره می شوم, با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم ,با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم, با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم ,با تو ستاره می شوم
از سایه های ملتهب همیشه می گریختمبا رفتن تو هر نفس بغض دوباره می شومناجی شام شوکران با دل عاشقم بمانبه حرمت حضور تو چون تو یگانه می شوم
خانه به خانه دیدمت همچو فسانه د

ادامه مطلب  

⭐با تو ستاره می شوم⭐  

همیشه از نگاه تو با تو عبور می کنماز اینکه عاشق توام حس غرور می کنمدوباره با سلام تو تازه تازه می شومبا نفس ساده تو غرق ترانه می شومبا تو ستاره می شوم, با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم ,با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم, با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم ,با تو ستاره می شوم
از سایه های ملتهب همیشه می گریختمبا رفتن تو هر نفس بغض دوباره می شومناجی شام شوکران با دل عاشقم بمانبه حرمت حضور تو چون تو یگانه می شوم
خانه به خانه دیدمت همچو فسانه د

ادامه مطلب  

⭐با تو ستاره می شوم⭐  

همیشه از نگاه تو با تو عبور می کنماز اینکه عاشق توام حس غرور می کنمدوباره با سلام تو تازه تازه می شومبا نفس ساده تو غرق ترانه می شومبا تو ستاره می شوم, با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم ,با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم, با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم ,با تو ستاره می شوم
از سایه های ملتهب همیشه می گریختمبا رفتن تو هر نفس بغض دوباره می شومناجی شام شوکران با دل عاشقم بمانبه حرمت حضور تو چون تو یگانه می شوم
خانه به خانه دیدمت همچو فسانه د

ادامه مطلب  

⭐با تو ستاره می شوم⭐  

همیشه از نگاه تو با تو عبور می کنماز اینکه عاشق توام حس غرور می کنمدوباره با سلام تو تازه تازه می شومبا نفس ساده تو غرق ترانه می شومبا تو ستاره می شوم, با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم ,با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم, با تو ستاره می شومبا تو ستاره می شوم ,با تو ستاره می شوم
از سایه های ملتهب همیشه می گریختمبا رفتن تو هر نفس بغض دوباره می شومناجی شام شوکران با دل عاشقم بمانبه حرمت حضور تو چون تو یگانه می شوم
خانه به خانه دیدمت همچو فسانه د

ادامه مطلب  

حباب هایی عجیب روی سطح یک ستاره  

به گزارش خبر فوری
و به نقل از زومیت، تصویر گرفته شده توسط PIONIER از این غول قرمز نشان
می‌دهد که سطح این ستاره از سلول‌ها‌ی همرفتی تشکیل شده است که قطر هر کدام
از آنها ۷۰۰ برابر زمین است. هر کدام از این سلول‌ها بیش‌تر از یک‌چهارم
سطح ستاره را می‌پوشاند و ۱۲۰ میلیون کیلومتر قطر دارد.سیروس π1، یک
ستاره‌ی سرخ بزرگ است که ۵۳۰ سال نوری دور‌تر از زمین در صورت فلکی مرغ
ماهی خوار قرار دارد. جرم این ستاره تقریبا با جرم خورشید برابری می‌کند
اما ان

ادامه مطلب  

ستاره ها چرا خاموشند؟!  

من یک ستاره دارم.یک ستاره که به آن مباهات میکنم.اما دیگران_که لعنت بر این دیگران،که تف بر این دیگران_ مدام عتاب ام میکنند.آنها نمیفهمند.آنها هیچوقت نفهمیده اند،حتی خودشان را!
می پندارند که من یک احمقِ خیال پرست ام.اما اگر نظر من را بخواهید،برای خیالات،پرستیدن کم است!
شاید دوستم، راست می گفت!شاید براستی چیزهایی برای تشابه بین من و شازده کوچولو وجود دارد.درست بیاد ندارم که گلی را داشت یا ستاره ای را،یا شاید هم سیاره ای را!تنها میدانم مینشست و ز

ادامه مطلب  

کریسمس مبارک  

 
ریس ویترسپون
 
 
 
 
 
کیم کارداشیان
 
 
 
 
 
 
جنیفر لوپز
 
 
 
 
 
ماری-شنتل، همسر ولیعهد یونان
 
 
 
 
 
نایل هوران
 
 
 
 
 
کلارنس هاوس
 
 
 
 
 
نیک جونز
 
 
 
 
 
کلی ریپا و مارک کانسوئلوس
 
 
 
 
 
جینا دوان و چنینگ تیتوم
 
 
 
 
 
بریتنی اسپیرز
 
 
 
 
 
کایلی جنر
 
 
 
 
 
سارا سامپایو
 
 
 
 
 
هیلاریا بالدوین
 
 
 
 
 
فردریک، ولیعهد دانمارک
 
 
 
 
 
ملانیا ترامپ
 
 
 
 
 
نیکی هیلتون
 
 
 
 
 
پاریس هیلتون
 
 
 
 
 
ماریا کری
 
 
 
 
 
اد شیرن
 
 

ادامه مطلب  

گوش کنید!  


گوش کنید!
اگر ستاره‌ها را می‌فروزند،
پس کسی به آن‌ها نیاز دارد.
پس کسی می‌خواهد که باشند.
بی‌تردید کسی هست که این تُفچه‌ها را مروارید بنامد.
با زحمت، در تندباد غبار نیمروزی
خود را به بارگاه خداوند می‌افکند،
می‌ترسد دیر کرده باشد،
می‌گرید، بر دستان توانایش بوسه می‌زند،
تمنا می‌کند که حتماً ستاره‌ای در آسمان فروزان شود.
قسم می‌خورد که تاب شکنجه‌ی بی‌ستارگی را ندارد!
و آن‌گاه، شوریده‌حال
-ولی آرام به ظاهر-  راه می‌رود.
به کسی می‌گ

ادامه مطلب  

واحد تکراری بازار :|  

ستاره :زود ناهارتو بخور 
زود برو بخواب 
امروز باید بریم بیرون !!
من :کجا ؟^__^
ستاره :بازار دیگه آفرین !
من :بازار واسه چی ؟^__^
ستاره :بریم بگردیم بچرخیم و  کفش بخریم دیگه :|
من :آها فقط بگردیم و بچرخیم تو‌ کفش بخر نیستی عامو :|
با امروز میشه تقریبا سه ماه که ما سرگردان میریم میچرخیم :|‌ ولی امان که کفش مورد نظر پیدا نمیشه !
چرا ؟
چون تا میرسیم دم مغازه ها میفرمایند : اینا که به درد نمیخوره بریم از اینستا میخرم :|
حیف اون خوابهای ظهری  که بخاطر بازار و عل

ادامه مطلب  

واحد تکراری بازار :|  

ستاره :زود ناهارتو بخور 
زود برو بخواب 
امروز باید بریم بیرون !!
من :کجا ؟^__^
ستاره :بازار دیگه آفرین !
من :بازار واسه چی ؟^__^
ستاره :بریم بگردیم بچرخیم و  کفش بخریم دیگه :|
من :آها فقط بگردیم و بچرخیم تو‌ کفش بخر نیستی عامو :|
با امروز میشه تقریبا سه ماه که ما سرگردان میریم میچرخیم :|‌ ولی امان که کفش مورد نظر پیدا نمیشه !
چرا ؟
چون تا میرسیم دم مغازه ها میفرمایند : اینا که به درد نمیخوره بریم از اینستا میخرم :|
حیف اون خوابهای ظهری  که بخاطر بازار و عل

ادامه مطلب  

واحد تکراری بازار :|  

ستاره :زود ناهارتو بخور 
زود برو بخواب 
امروز باید بریم بیرون !!
من :کجا ؟^__^
ستاره :بازار دیگه آفرین !
من :بازار واسه چی ؟^__^
ستاره :بریم بگردیم بچرخیم و  کفش بخریم دیگه :|
من :آها فقط بگردیم و بچرخیم تو‌ کفش بخر نیستی عامو :|
با امروز میشه تقریبا سه ماه که ما سرگردان میریم میچرخیم :|‌ ولی امان که کفش مورد نظر پیدا نمیشه !
چرا ؟
چون تا میرسیم دم مغازه ها میفرمایند : اینا که به درد نمیخوره بریم از اینستا میخرم :|
حیف اون خوابهای ظهری  که بخاطر بازار و عل

ادامه مطلب  

واحد تکراری بازار :|  

ستاره :زود ناهارتو بخور 
زود برو بخواب 
امروز باید بریم بیرون !!
من :کجا ؟^__^
ستاره :بازار دیگه آفرین !
من :بازار واسه چی ؟^__^
ستاره :بریم بگردیم بچرخیم و  کفش بخریم دیگه :|
من :آها فقط بگردیم و بچرخیم تو‌ کفش بخر نیستی عامو :|
با امروز میشه تقریبا سه ماه که ما سرگردان میریم میچرخیم :|‌ ولی امان که کفش مورد نظر پیدا نمیشه !
چرا ؟
چون تا میرسیم دم مغازه ها میفرمایند : اینا که به درد نمیخوره بریم از اینستا میخرم :|
حیف اون خوابهای ظهری  که بخاطر بازار و عل

ادامه مطلب  

به گریه نشستم برابرتو...بخاطرتو...  

سجده رفتم....
 
نفهمیدم چه شد که در سرم بوی عطر یاس پیچید....
شانه هایم بی اختیار تکان خورد، بغضم شکست ، و دانه های اشکم به روی جانمازم لغزید....
قرن ها گذشت و من همچنان به سجده افتاده بودم....
بلند که شدم دیدم جانماز بر روی  اشک هایم شناور است....
یک مشت گل یاس کنار جانمازم جا خوش کرده بودند....
حس میکنم کار فرشته ها بود ، هیچ کس جز انها این موقع شب حال چیدن یاس را ندارد!
چشمانم را بستم.....
یک مشت ستاره دور سرم چرخیدن...
بوی یاس می آمد و ستاره ها یکی یکی به رو

ادامه مطلب  

ستارگان ونحوه تشکیل آنها  

ستارگان ونحوه تشکیل آنها:
گوی آتشین مئرد نظر در نظریه انفجار ،حاوی هیدروژن وهلیوم بود که در اثر انفجار به صورت گازها وگردوغباری در فضا بصورت پلاسمایی متشکل از ذرات بسیار متنوع از جمله الکترون ها ،پروتون هاو......به بیرون تراوش میکند
باگذشت زمان وتراکم ماده ها برخی سحابی ها شکل میگیرند این مواد متراکم رشد کرده وتوده های عظیم گازی رابه وجود می آورندکه تحت عنوان پیش ستاره ها معروفند وباگذشت زمان به ستاره مبدل میشوند 
بعد از تولد ستاره ها بلافا

ادامه مطلب  

جهان هستی  

هفت سوال درباره جهان هستی

هفت سوال درباره جهان هستی
تهیه کننده:یوسف شاکر اردکانیجهان چیست؟ جهان سازمانی كامل پویا است . این جهان روزی آغاز شد - شاید با یك انبساط بزرگ ناگهانی ماده- و ممكن است روزی پایان یابد - ما نمی دانیم ! در همین زمان (بین آغاز و پایان ) با انبساط بیشتر جهان كهكشان ها از یكدیگر دورتر و دورتر می شوند . جهان با فعالیت و حركت در حال بزرگ شدن است . ستاره ها در تمام طول زندگیشان منقبض می شوند ، منبسط می شوند و منفجر می شوند . سیارات ب

ادامه مطلب  

- تپ اخترها (ستاره های تپنده)  

تپ اخترها از جنجالی ترین اکتشافات قرن بیستم محسوب میشوند, تپ اخترها به ستاره هایی اطلاق می شود که از آنها صدایی شبیه صدای چکش صادر می شود. به همین خاطر دانشمندان آن ها را چکشهای غول پیکر نامیده اند. آن ها بعد از تحقیقات فراوان به این نتیجه رسیده اند که این ستاره ها از خود امواج بسیار قوی و نفوذ کننده ای صادر می کنند که توانایی نفوذ از همه چیز را داراست؛ در یک نتیجه کلی می توان گفت که آنها "کوبنده" و "نافذ اند".
 
تپ اخترها یکی از حیرت آورترین پدید

ادامه مطلب  

تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"...  

تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"
چه نقدها که ندارم به داستان خودم...
ستاره ای شده ام سر به زیر روی زمین
کسی مرا بفرستد به کهکشان خودم
غریبه ای شده ام بین دوستان خودم
که یک ستاره ندارم در آسمان خودم
چقدر زود مرا راهی زمین کرده
نیافریده مرا وصله ی زمان خودم
تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"
چه نقدها که ندارم به داستان خودم...
"همه قبیله ی من عالمان دین بودند"
زبانه می کشد آتش ز دودمان خودم
عسل برای من از دست دیگران زهر است
چه شربتی است همان جام شو

ادامه مطلب  

تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"...  

تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"
چه نقدها که ندارم به داستان خودم...
ستاره ای شده ام سر به زیر روی زمین
کسی مرا بفرستد به کهکشان خودم
غریبه ای شده ام بین دوستان خودم
که یک ستاره ندارم در آسمان خودم
چقدر زود مرا راهی زمین کرده
نیافریده مرا وصله ی زمان خودم
تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"
چه نقدها که ندارم به داستان خودم...
"همه قبیله ی من عالمان دین بودند"
زبانه می کشد آتش ز دودمان خودم
عسل برای من از دست دیگران زهر است
چه شربتی است همان جام شو

ادامه مطلب  

تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"...  

تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"
چه نقدها که ندارم به داستان خودم...
ستاره ای شده ام سر به زیر روی زمین
کسی مرا بفرستد به کهکشان خودم
غریبه ای شده ام بین دوستان خودم
که یک ستاره ندارم در آسمان خودم
چقدر زود مرا راهی زمین کرده
نیافریده مرا وصله ی زمان خودم
تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"
چه نقدها که ندارم به داستان خودم...
"همه قبیله ی من عالمان دین بودند"
زبانه می کشد آتش ز دودمان خودم
عسل برای من از دست دیگران زهر است
چه شربتی است همان جام شو

ادامه مطلب  

تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"...  

تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"
چه نقدها که ندارم به داستان خودم...
ستاره ای شده ام سر به زیر روی زمین
کسی مرا بفرستد به کهکشان خودم
غریبه ای شده ام بین دوستان خودم
که یک ستاره ندارم در آسمان خودم
چقدر زود مرا راهی زمین کرده
نیافریده مرا وصله ی زمان خودم
تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"
چه نقدها که ندارم به داستان خودم...
"همه قبیله ی من عالمان دین بودند"
زبانه می کشد آتش ز دودمان خودم
عسل برای من از دست دیگران زهر است
چه شربتی است همان جام شو

ادامه مطلب  

تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"...  

تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"
چه نقدها که ندارم به داستان خودم...
ستاره ای شده ام سر به زیر روی زمین
کسی مرا بفرستد به کهکشان خودم
غریبه ای شده ام بین دوستان خودم
که یک ستاره ندارم در آسمان خودم
چقدر زود مرا راهی زمین کرده
نیافریده مرا وصله ی زمان خودم
تمام قصه ام این است "نسیه جان کندن"
چه نقدها که ندارم به داستان خودم...
"همه قبیله ی من عالمان دین بودند"
زبانه می کشد آتش ز دودمان خودم
عسل برای من از دست دیگران زهر است
چه شربتی است همان جام شو

ادامه مطلب  

کمربند شکارچی  

اتوبوس چیز عجیبی ست. چیزی به وسعت زندگی. عبور و گذر دارد، ایست دارد، کندی و سرعت دارد. آدم‌های زیادی از هر دست و هر شکل و شمایلی میبینی که فقط در همین مسیر با تو هم‌سفرند. باهاشان حرف می‌زنی گاها، برخی کوتاه و برخی بلند. هرکسی کاری می‌کند در اتوبوس. یکی می‌خوابد، آن یکی بیرون را نگاه می‌کند، یکی با گوشی‌اش ور می‌رود. هرکسی جایی پیاده می‌شود. یکی زودتر و یکی دیرتر. بعضی‌ها چمدان بزرگ دارند و برخی ساک کوچک. یکی می‌گوید گرم است. آن یکی سردش اس

ادامه مطلب  

کمربند شکارچی  

اتوبوس چیز عجیبی ست. چیزی به وسعت زندگی. عبور و گذر دارد، ایست دارد، کندی و سرعت دارد. آدم‌های زیادی از هر دست و هر شکل و شمایلی میبینی که فقط در همین مسیر با تو هم‌سفرند. باهاشان حرف می‌زنی گاها، برخی کوتاه و برخی بلند. هرکسی کاری می‌کند در اتوبوس. یکی می‌خوابد، آن یکی بیرون را نگاه می‌کند، یکی با گوشی‌اش ور می‌رود. هرکسی جایی پیاده می‌شود. یکی زودتر و یکی دیرتر. بعضی‌ها چمدان بزرگ دارند و برخی ساک کوچک. یکی می‌گوید گرم است. آن یکی سردش اس

ادامه مطلب  

سحابی چیست ؟  

سحابی چیست ؟
به ابرعظیمی از غبار گاز وپلاسما در فضاهای میان ستاره های سحابی یاابری گفته میشود ،سحابی به محل تولد ستاره ها هستند سحابی ها را برپایه ی نحوه در خشانی شان به دسته های زیر بخش میکنند :
1- سحابی گسترده که دراثر نور ستارگان نزدیک به آن می درخشند
2- سحابی گسیلشی یانشری ،که دارای خطوط گسیلشی هستند که از خطوط آنها تابیده میشود دوگونه اصلی این سحابی ها منطقه اچ 2(h i i)وسحابی های سیاره ای هستند

ادامه مطلب  

از کویر که می‌آیی  

اگر کمی قریبگی داشتی با حال تلخ من، اگر فقط کمی برات اهمیت داشت گمشدگی حیرت‌آمیزم همین گوشه دورافتاده دنیا، و می‌دانستی اگر بنا باشد آرام شوم، فقط تو می‌توانی آرامم کنی، یکمی کلمپه می‌خریدی، می‌آغشتی به ستاره‌هایی که پنجره اتاقت را باز کنی می‌ریزند کف دستت، و دو شاخه از آن گل‌های سرخ تکثیرشدنی را می‌آمیختی به تار و پود شیرینی، بعد این گل قدیمی تکثیرناشدنی‌ت را صدا می‌کردی و کلمپه‌ها را می‌گذاشتی توی دهانم، بلکه کمی شیرین شوم.
افسو

ادامه مطلب  

از کویر که می‌آیی  

اگر کمی قریبگی داشتی با حال تلخ من، اگر فقط کمی برات اهمیت داشت گمشدگی حیرت‌آمیزم همین گوشه دورافتاده دنیا، و می‌دانستی اگر بنا باشد آرام شوم، فقط تو می‌توانی آرامم کنی، یکمی کلمپه می‌خریدی، می‌آغشتی به ستاره‌هایی که پنجره اتاقت را باز کنی می‌ریزند کف دستت، و دو شاخه از آن گل‌های سرخ تکثیرشدنی را می‌آمیختی به تار و پود شیرینی، بعد این گل قدیمی تکثیرناشدنی‌ت را صدا می‌کردی و کلمپه‌ها را می‌گذاشتی توی دهانم، بلکه کمی شیرین شوم.
افسو

ادامه مطلب  

تور استانبول ویژه ی تعطیلات ژانویه  

شاید هیچ وقت برای سفر به استانبول نیاز به بهانه و مناسبت خاصی نداشته باشیم، اما تور استانبول ویژه ژانویه به راستی یک تور استثنائی برای شرکت در جشن سال نوی میلادی خواهد بود.
این تور از تاریخ 7 دی به مدت 4 شب و 5 روز توسط گروه تورهای خارجی پارمیدا تورز ارائه شده و پرواز آن توسط هواپیمایی آسمان صورت خواهد پذیرفت.

هتل های تور استانبول ویژه ژانویه 2018هتل هایی که برای خرید تور استانبول ویژه ی ژانویه 2018 توسط وب سایت پارمیدا تورز پیشنهاد شده اند، شامل

ادامه مطلب  

تور ٤روزه کیش ٢٣تیر  

@arnikaseir
تور کیش
٢٣ تیر 
٤ روزه
تابان 
ستاره طلایی ۱⭐️٤٢٥
آرا ۳⭐️⭐️٤٤٥
اسپادانا ۳ ⭐️⭐️⭐️٤٤٠
آفتاب شرق ۳⭐️⭐️⭐️٤٤٥
محوطه ارم۳ ⭐️⭐️⭐️٤٨٥
لوتوس۳⭐️⭐️⭐️٤٩٠
سیمرغ ۴⭐️⭐️⭐️٤٨٠
بزرگ ارم۴ ⭐️⭐️⭐️⭐️٥٥٠
هلیا ۴⭐️⭐️⭐️⭐️٦٤٠
شایگان۵ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️٨٣٥
پارمیس۵ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️٩٦٠
برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.
☎️02188762762
@arnikaseir

ادامه مطلب  

تور٤روزه کیش ٢٧فروردین پرواز زاگرس  

@arnikaseir
تور کیش ویژه ٢٧ فروردین
✈پرواز زاگرس
٤ روزه
ستاره طلایی ⭐️425
ارم ⭐️⭐️⭐️480
لوتوس ⭐️⭐️⭐️560
بزرگ ارم⭐️⭐️⭐️⭐️580
گراند⭐️⭐️⭐️⭐️580
آریان⭐️⭐️⭐️⭐️615
پارمیس ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️905
پارسیان ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️920
برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.
☎️02188762762
@arnikaseir

ادامه مطلب  

جامانده ایم ...  

25 تا ستاره روشن دارم :)که آخرین ستاره روشن برای 30 مهر (عینکی عینکی)  و اولینشم تا همین الان برای (یادداشت های خانم انار)
تو این بین چندتا وبلاگو خوندم  مثل (یک انسان) ...(رادیو بلاگیا)...(اعترافات یک درخت) ...(دغدغه های خانم مشوش)...(عقاید یک رامین) ...(عطر زندگی دلژین)...(ذاهب)...(دلツ)...(دیوانه)...(حریری به رنگ آبان)...(ذهنی زیبا زندگی زیبا) ...(آبو) ...(خدایا به امید تو) ...( رمز حیات )... (منقّش) ستاره هاشون خاموش شده فعلا
ان شاءالله وقت کنم کم کم بخونم وبلاگای دوستان

ادامه مطلب  

جامانده ایم ...  

25 تا ستاره روشن دارم :)که آخرین ستاره روشن برای 30 مهر (عینکی عینکی)  و اولینشم تا همین الان برای (یادداشت های خانم انار)
تو این بین چندتا وبلاگو خوندم  مثل (یک انسان) ...(رادیو بلاگیا)...(اعترافات یک درخت) ...(دغدغه های خانم مشوش)...(عقاید یک رامین) ...(عطر زندگی دلژین)...(ذاهب)...(دلツ)...(دیوانه)...(حریری به رنگ آبان)...(ذهنی زیبا زندگی زیبا) ...(آبو) ...(خدایا به امید تو) ...( رمز حیات )... (منقّش) ستاره هاشون خاموش شده فعلا
ان شاءالله وقت کنم کم کم بخونم وبلاگای دوستان

ادامه مطلب  

معمای ستارگان نوترونی حل می شود!  

اندازه گیری امواج گرانشی پیش بینی شده در نظریه نسبیت عمومی اینشتین تاکنون امکان پذیر نبوده، این امواج به اندازه ای ضعیف هستند که در میان نویزهای اندازه گیری ها گم می شوند. اما به لطف جدیدترین شبیه سازی های ادغام منظومه های دوتایی ستاره های نوترونی، ساختار سیگنال های بعد از ادغام مشخص شده است.
تصویری هنری از شکل گیری امواج گرانشی توسط دو ستارهبه گزارش بیگ بنگ، به گفته ی ستاره شناسان آلمانی و ژاپنی در این پژوهش، امواج گرانشی دارای طیف مشخصی

ادامه مطلب  

آسمان پر ستاره  

امشب که پیچیدم توی کوچه بین اون همه چراغ و نور و تیر و سیم و درخت چشمم خورد به هلال ماه که با رنگ مهتابی اش رسما دلبری می کرد.
تا رسیدم خانه نمی تونستم چشم از زیباییش بگیرم.هرچه که کمتر ستاره در آشمان می بینم در عوض ماه همیشه به نوعی بیشتر در دیدم بوده.اتاق قبلی ام پنجره اش رو به حیاط بود.شب ها تا سر می چرخاندم ماه رو بین شاخ و برگ درخت توت می دیدم.گرچه وقت هایی که کامل و گرد بود یک جور وهمی هم داشت.یا من دچار توهم می شدم.همیشه داستان ها از دیوانگی و

ادامه مطلب  

جرم‌های باورنکردنی ستاره‌های مشهور هالیوود+عکس  

ستاره بودن جذاب است. ستاره ها پول در می‌آورند، محبوب می‌شوند، اسم شان سر زبان‌ها می‌افتد و گاهی الگویی می شوند که خیلی‌ها از سبک زندگی شان تقلید می‌کنند. این همه شهرت و محبوبیت و ثروت جنبه می‌خواهد که خیلی از آنها ندارند.
بعضی از آنها هم خواسته و ناخواسته در حاشیه‌هایی غرق می‌شوند که زندگی شان را از این رو به آن رو می
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

مرداد عزیز  

دوری و. به نیت خوشبختی تو شمع ها رو روشن می کنم، خیلی دوری و من باز هم به نیت خوشبخت تر شدنت شمع ها رو فوت می کنم اما تو ، اینجا توی قلب منیدور نیستی و نفس نفس با منی.من برای خوشبخت تر شدنت تمام ستاره های آسمون رو دور خودم جمع می کنم و چشمامو می بندم و با ستاره ها قصه خوشبختیت رو مرور می کنیمشب رسیدنت به زمین ، من و ماه نازنین با هم تبانی کرده بودیم ستاره ها رو پیش قدم های قشنگت نوربارون کنیماما تو......تو زودتر از موعد اومدنت رسیدی و این بار هم مثل س

ادامه مطلب  

جشن دلتنگی  

شب آغاز هجرت توشب از خود گذشتنم بودشب بی رحم رفتن توشب از پا نشستنم بودشب بی تو ، شب بی منشب دل مرده های تنها بودشب رفتن ، شب مردنشب دل کندن من از ما بودواسه جشن دلتنگی ماگل گریه ، سبد سبد بودبا طلوع عشق من و توهم زمین ، هم ستاره بد بوداز هجرت تو شکنجه دیدمکوچ تو اوج ریاضتم بودچه مؤمنانه از خود گذشتمکوچ من از من ، نهایتم بودبه دادم برس ، به دادم برستو ای ناجی تبار منبه دادم برس ، به دادم برستو ای قلب سوگوار منسهم من جز شکستن منتو هجوم شب زمین نیس

ادامه مطلب  

ستاره های دریایی از مرگ نجات پیدا کردند  

به گزارش خبر فوری
و به نقل از مهر،  سندروم Sea Star Wasting بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ میلادی در
منطقه بریتیش کلمبیا تا مکزیک مشاهده شد. دربدن ستاره های مبتلا به این
سندروم ضایعاتی به وجود می آمد و سپس حیوان تجزیه می شد. دلیل به وجود آمدن
این سندروم ناشناخته است اما دانشمندان معتقد بودند یک ویروس به ایجاد آن
منجر می شود.به گفته محققان دانشگاه سانتا کروز مشابه این رویداد در دهه
های ۱۹۷۰، ۸۰ و ۹۰ میلادی نیز مشاهده شد ولی آخرین نمونه آن بسیار وسیع تر
بود. ادام

ادامه مطلب  

هتل 3 ستاره تیمبر هاوس ریزورت در کرابی  

هتل تیمبر هاوس ریزورت یکی از ارزان‎‌ترین هتل‌های شهر کرابی با درجه بندی 3 ستاره است و 51 اتاق در میان باغ های سرسبز گرمسیری دارد که شامل 35 اتاق سوپریور، 10 اتاق سوپریور خانوادگی، 4 اتاق دلوکس خانوادگی یک خوابه و 2 اتاق دلوکس خانوادگی دو خوابه است.
ر رستوران هتل 3 ستاره تیمبر هاوس ریزورت کرابی، در محیطی آرام انواع غذا های کلاسیک تایلندی و اروپائی ارائه می گردد. همچنین برای شام غذا های دریایی نیز در منو وجود دارند.
استفاده از خدمات ماساژ بعد از ی

ادامه مطلب  

پیری یک ستاره | نگاهی به مستند نقش اصلی  

مستند نقش اصلی ساخته ی سرگئی بوکفسکی درباره ی مادر اوست. ستاره ی بازیگری که دوران پیری اش را می گذراند و ما با او همراه می شویم تا روز گرامی داشتش. در گذر از این روزها شاهد بازی کوتاه او در فیلمی تازه با گروهی شلوغ و هم زمان گذران زندگی اش به تنهایی در خانه ایم؛ خلوت او با خودش و پسرش، حساسیت هایش در مرتب نگه داشتن خانه، ذوقش برای انتخاب دو دست لباس برای مراسم، حسرتش از مرگ شوهرش، فراموشی های کوچکش، خوشحالی ها و دل بستگی هایش را به تماشا می نشی

ادامه مطلب  

عرضه اینترنتی چراغ خواب بسیار زیبا طرح موزیکال  

چراغ خواب موزیکال طرح ستاره
قیمت: 24000 تومان

چراغ خواب موزیکال طرح ستاره تفاوت های زیادی با چراغ خواب های دیگر دارد! چراغ خوابی که با روشن کردن آن در تاریکی شب ها هزاران ستاره رنگارنگ در سقف و دیوار های اتاق کودک شما خواهد درخشید و همچنین پخش موزیک ملایم و زیبا محبوبیت این چراغ خواب را دو چندان خواهد کرد. طراحی زیبا و جذاب که نظر هر کودکی را به خود جلب می کند و لبخند را به چهره فرزندان می آورد. چراغ خواب طرح ستاره از کیفیت بسیار بالایی برخوردار

ادامه مطلب  

عرضه اینترنتی چراغ خواب بسیار زیبا طرح موزیکال  

چراغ خواب موزیکال طرح ستاره
قیمت: 24000 تومان

چراغ خواب موزیکال طرح ستاره تفاوت های زیادی با چراغ خواب های دیگر دارد! چراغ خوابی که با روشن کردن آن در تاریکی شب ها هزاران ستاره رنگارنگ در سقف و دیوار های اتاق کودک شما خواهد درخشید و همچنین پخش موزیک ملایم و زیبا محبوبیت این چراغ خواب را دو چندان خواهد کرد. طراحی زیبا و جذاب که نظر هر کودکی را به خود جلب می کند و لبخند را به چهره فرزندان می آورد. چراغ خواب طرح ستاره از کیفیت بسیار بالایی برخوردار

ادامه مطلب  

خودم  

1. کاکا از فوتبال خداحافظی کرد .اون روز غم عجیبی داشتم به هر حال کاکا جز اولین فوتبالیست های مورد علاقه ی من بود ،روزهای میلان ،خوشحالی از اومدن به مادرید ،عاشقانه ی افسانه ایش با همسر سابقش حتی ... تمام اینها خاطره هایی بود که کاکا رو تداعی میکرد برام .دنیای فوتبال دنیای نامردیه . کلی زحمت میکشی ستاره میشی ،برای بعضی ها شب و روز یا خواب و خوراک میشی بعد از تموم شدن این روزها تو میشی یه ستاره خاموش شده کسی که حالا دیگه پوستراش از دیوار کتده شده و

ادامه مطلب  

هتل مریتوس پلانگی بیچ ریزورت در لنکاوی  

هتل مریتوس پلانگی بیچ ریزورت (Meritus Pelangi Beach Resort And Spa)، یکی از بهترین هتل‌های 4 ستاره کشور مالزی در شهر لنکاوی می‌باشد.
هتل مریتوس پلانگی بیچ ریزورت یکی از برترین اقامتگاه های موجود در لنکاوی و از هتل های 5 ستاره مالزی است که دارای 355 اتاق و سوئیت در ۵۱ کلبه ییلاقی چوبی زیبا جداگانه می باشد و در سال 1989 میلادی به بهره برداری رسیده.
مهمانان می توانند در رستوران های هتل انواع غذا های خوشمزه و لذیذ آسیایی و بین المللی را سرو کنند و از طعم بی نظیر آن ها

ادامه مطلب  

جلیل واقع طلب  

یک کهکشان نشسته به خون،چشم یارنیزدنبالشان ستاره ی دنباله دار نیزاین خنجرِ برهنه که درسینه ام شکستروزی نشست درجگرِ یک سوارنیزدستِ قنوت چشمه شدازبی اجابتیداد از دعا و گریه ی بی اعتبارنیز

ادامه مطلب  

تیغ  

بخدا ۳۰ ثانیه نشد از جلوچشمم در رفت ، تو اتاق میره رو تخت که کنار میزتوالته ، ژیلت برداشته بود نزدیک دهنش بود ... رسیدم دم در ترسیدم هول کنه سلوغ کاری کنه اروم رفتم سمتش ازش گرفتم تیغو ، چنان دادی زدم سرش ب گریه افتاد . خودمم از ترس رنگ و رو نداشتم .هنوز حالم بده ، خدایا هزارهزار شکر که دست و دهنش نبرید :( خدایا شکرت شکرت شکرت شکرت شکرت ♥

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1