آیا مردگان می توانند با ما صحبت کنند؟  

مردگان نه می شنوند ، نه می توانند با ما صحبت کنند.
"مردگان نیستند که خدا را تسبیح می خوانند؛ و نه آنانی که به خاموشی فرو می روند."
(مزامیر 115 : 17)
اما برخی از فرشتگان شریرند و ممکن است با صحبت کردن با انسان ها وانمود کنند که روح مردگان هستند.
"واضح است که خدا از مجازات فرشتگانی که گناه کردند خودداری نکرد،بلکه ایشان را در «تارتاروس» افکند و در زنجیرهای تاریکی مطلق قرار داد تا برای داوری نگاه داشته شوند."
(2 پطرس 2 :4)
خداوند ارتباط برقرار کردن با مردگا

ادامه مطلب  

بازگشت مردگان به زندگی کدام خصوصیت خداوند را نشان می دهد؟  

خدا،عیسی مسیح را فرستاد تا جانش را در راه انسان ها فدا کند،بدین شکل مردگان می توانند دوباره به زندگی بازگردند.این عمل خدا،لطف و محبت بی کرانش را انشان می دهد.زمانی که مردگان زنده شوند،شما مشتاق دیدن چه کسی هستید؟
"زیرا خدا آنقدر به مردم دنیا محبت داشت که پسر یگانه ی خود را داد تا هر که به او ایمان بورزد،نابود نگردد،بلکه زندگی جاودان یابد."
(یوحنا 3 : 16)
"زیرا مزد گناه مرگ است ، اما هدیه ای که خدا می دهد، حیات جاودان از طریق سرورمان مسیح عیساست."
(

ادامه مطلب  

مردگان در چه وضعیتی هستند؟  

خدا،انسان را از خاک آفرید.
" خداوند پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید، و آدم نفس زنده شد."
و به عرق پیشانی ات نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی،که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت."
(پیدایش 2 : 7 ؛ 3 : 19)
هنگامی که می میریم هیچ چیز از وجود ما به زندگی خود ادامه نمی دهد؛ مغزمان از فعالیت باز می ایستد و افکارمان از بین می رود.برای نمونه، زمانی که ایلعازر به زندگی بازگشت، تعریف نکرد که در چه وضعیتی بوده ا

ادامه مطلب  

خبر خوش کتاب مقدس در مورد مردگان چیست؟  

زمانی که عیسی بر روی زمین خدمت می کرد،دوستش ایلعازر چشم از جهان فرو بست.ایلعازر در دهکده ی بیت عنیا در نزدیکی اورشلیم زندگی می کرد.هنگامی که عیسی به آنجا رسید،چهار روز از مرگ او می گذشت.عیسی با مارتا و مریم،خواهران ایلعازر به سر قبر رفت.به زودی جمعیتی انبوه در آنجا جمع شدند و عیسی او را به زندگی بازگرداند.یقیناً مارتا و مریم با دیدن برادر عزیزشان ، شاد و مسرور گشتند.
"مارتا به عیسی گفت: سرورم،اگر اینجا بودی برادرم نمی مرد و با این حال می دانم ک

ادامه مطلب  

تاریخ انتشار و تریلر نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک منتشر شد  

شبکه AMC با انتشار تریلر کوتاهی، تاریخ انتشار نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک (The Walking Dead) را اعلام کرد.
سرانجام
قسمت هشتم فصل هشتم سریال The Walking Dead که قسمت پایانی نیمه اول فصل
هشتم این سریال بود، از شبکه AMC به روی آنتن رفت و بینندگان شاهد یک پایان
بسیار شوکه‌کننده بودند و حال باید برای ادامه فصل هشتم سریال حداقل کمی
بیش از دو ماه دیگر صبر کنند. حال در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون،
شبکه AMC تریلر کوتاهی از قسمت نهم فصل هشتم سریال The Walking De

ادامه مطلب  

تاریخ انتشار و تریلر نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک منتشر شد  

شبکه AMC با انتشار تریلر کوتاهی، تاریخ انتشار نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک (The Walking Dead) را اعلام کرد.
سرانجام
قسمت هشتم فصل هشتم سریال The Walking Dead که قسمت پایانی نیمه اول فصل
هشتم این سریال بود، از شبکه AMC به روی آنتن رفت و بینندگان شاهد یک پایان
بسیار شوکه‌کننده بودند و حال باید برای ادامه فصل هشتم سریال حداقل کمی
بیش از دو ماه دیگر صبر کنند. حال در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون،
شبکه AMC تریلر کوتاهی از قسمت نهم فصل هشتم سریال The Walking De

ادامه مطلب  

تاریخ انتشار و تریلر نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک منتشر شد  

شبکه AMC با انتشار تریلر کوتاهی، تاریخ انتشار نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک (The Walking Dead) را اعلام کرد.
سرانجام
قسمت هشتم فصل هشتم سریال The Walking Dead که قسمت پایانی نیمه اول فصل
هشتم این سریال بود، از شبکه AMC به روی آنتن رفت و بینندگان شاهد یک پایان
بسیار شوکه‌کننده بودند و حال باید برای ادامه فصل هشتم سریال حداقل کمی
بیش از دو ماه دیگر صبر کنند. حال در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون،
شبکه AMC تریلر کوتاهی از قسمت نهم فصل هشتم سریال The Walking De

ادامه مطلب  

تاریخ انتشار و تریلر نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک منتشر شد  

شبکه AMC با انتشار تریلر کوتاهی، تاریخ انتشار نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک (The Walking Dead) را اعلام کرد.
سرانجام
قسمت هشتم فصل هشتم سریال The Walking Dead که قسمت پایانی نیمه اول فصل
هشتم این سریال بود، از شبکه AMC به روی آنتن رفت و بینندگان شاهد یک پایان
بسیار شوکه‌کننده بودند و حال باید برای ادامه فصل هشتم سریال حداقل کمی
بیش از دو ماه دیگر صبر کنند. حال در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون،
شبکه AMC تریلر کوتاهی از قسمت نهم فصل هشتم سریال The Walking De

ادامه مطلب  

تاریخ انتشار و تریلر نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک منتشر شد  

شبکه AMC با انتشار تریلر کوتاهی، تاریخ انتشار نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک (The Walking Dead) را اعلام کرد.
سرانجام
قسمت هشتم فصل هشتم سریال The Walking Dead که قسمت پایانی نیمه اول فصل
هشتم این سریال بود، از شبکه AMC به روی آنتن رفت و بینندگان شاهد یک پایان
بسیار شوکه‌کننده بودند و حال باید برای ادامه فصل هشتم سریال حداقل کمی
بیش از دو ماه دیگر صبر کنند. حال در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون،
شبکه AMC تریلر کوتاهی از قسمت نهم فصل هشتم سریال The Walking De

ادامه مطلب  

تاریخ انتشار و تریلر نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک منتشر شد  

شبکه AMC با انتشار تریلر کوتاهی، تاریخ انتشار نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک (The Walking Dead) را اعلام کرد.
سرانجام
قسمت هشتم فصل هشتم سریال The Walking Dead که قسمت پایانی نیمه اول فصل
هشتم این سریال بود، از شبکه AMC به روی آنتن رفت و بینندگان شاهد یک پایان
بسیار شوکه‌کننده بودند و حال باید برای ادامه فصل هشتم سریال حداقل کمی
بیش از دو ماه دیگر صبر کنند. حال در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون،
شبکه AMC تریلر کوتاهی از قسمت نهم فصل هشتم سریال The Walking De

ادامه مطلب  

تاریخ انتشار و تریلر نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک منتشر شد  

شبکه AMC با انتشار تریلر کوتاهی، تاریخ انتشار نیمه دوم فصل هشتم سریال مردگان متحرک (The Walking Dead) را اعلام کرد.
سرانجام
قسمت هشتم فصل هشتم سریال The Walking Dead که قسمت پایانی نیمه اول فصل
هشتم این سریال بود، از شبکه AMC به روی آنتن رفت و بینندگان شاهد یک پایان
بسیار شوکه‌کننده بودند و حال باید برای ادامه فصل هشتم سریال حداقل کمی
بیش از دو ماه دیگر صبر کنند. حال در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون،
شبکه AMC تریلر کوتاهی از قسمت نهم فصل هشتم سریال The Walking De

ادامه مطلب  

طراحی قبرستان در بلاد انسانی:  

با توجه به اینکه مردگان تنگ نظر و حسود هستند و چشم دیدن زنده گان را ندارند لذا در طراحی قبرستانها باید پست نشینی و پرتبودن قبرستان نسبت به شهر و منطقه و رروستا و .....توجه نمود.
قبرستانهاباید در پست ترین نقطعه هر شهر،منطقه یا روستا در زیر دامنه یک کوه،تپه یا یک بیشه زار واقع گردد.
قبرستانها را نباید نسبت به شهرها و منطقه ها و روستاهاو....مسلط نمود،یکی از علل این همه غم و غصه و بدبختی و سرگردانی درجامعه بشری توجه نکردن به این امر است.
 
راهکار قبرس

ادامه مطلب  

The Garden of Proserpine  

ها از دل بستگی بس عظیم به زندگی٬رها از امید و رها از بیم٬با سخنی کوتاه سپاس می گزاریم.خدایان را - هرکه می خواهند باشند- ٬به این خاطر که هیچ عمری جاودان نیست٬به این خاطر که مردگان هرگز بر نمی خیزند٬به این خاطر که حتی خسته ترین رودخانه نیزسرانجام به دریا می پیوندد. 
خسته ترین رودخانه ... من خسته ترین رودخانه را دوست دارم .. آن خود من هستم ... خسته ترین رودخانه...

ادامه مطلب  

دیوانگی... | سمفونی مردگان، اثر عباس معروفی  

غم، آیدین را دیوانه کرده بود. از هر جایی حرف‌هایی می‌زد. گاهی خنده‌دار و گاهی نامفهوم. آیدینِ سمفونی مردگان را می گویم. خیلی بهم ریخته بود. آیدا، خواهرش مرده بود. خودش را آتش زده بود و سورمه، زنش هم دیگر مرده بود. ولی نفهمیدم چطور. هنوز نفهمیده‌ام چطور. همینطور که یوسف مرده بود ولی نمرده بود. که بعداً فهمیدم که چطوری مرده. خواسته بود تا مثل چترباز های روسی، توی آسمان پرواز کند. ولی با آن چتری که از بالای پشت‌بامِ خانه پایین پریده بود، نتوانست

ادامه مطلب  

سمفونی مردگان  

  اه. تموم شه زودتر خلاص شم ازش:
بعد "چهره مرد هنرمند در جوانی"، این دومین رمانیه که حوصلمو سرمیبره و میخوام زودتر تموم شه. فضاش خیلی سیاهه. حال آدم یه طوری میشه اصن. ولی طرز روایتش خیلی خوبه.
چون عادت ندارم چیزی رو نصفه ول کنم. کتاب هم اگه همون فصل اولو بخونم خوشم نیاد، اینطور نیست که بذارمش کنار. باید تمومش کنم.

ادامه مطلب  

چالش سی روز نوشتن  

به نام خدا
 
انقدر برای بچه های کلاس از نوشتن و نوشتن و نوشتن گفتم که خودم خجالت کشیدم. خیلی وقت است که درست و حسابی نمی نویسم. حالا که فاطمه بزرگ تر شده، وقت نداشتن هم دیگر بهانه موجهی نیست. وقت دارم و تنبلی میکنم و به جای ور رفتن با کلمه ها به استراحت های آسان تری مثل دیدن استوری روی آورده ام که حتی زحمت لایک کردن هم ندارد. 
وبلاگ نویسی یکبار من را از شر تلویزیون نجات داد. از ده سال پیش تا حالا دیگر آب من با تلویزیون توی یک جوب نرفت که نرفت. حالا

ادامه مطلب  

جایگاه عید نوروز درایران وقرقیزستان  

مبارک باد روزنو به ترک و ازبک و افغان             به ایرانی و تاجیک و به قزاق و قرقیزان
نیک می دانیم که واژه "عید" عربی است و با کلماتی چون: عیادت،عادت ،عودت و معاد هم خانواده است.ریشه لغوی این کلمات با معانی : باز آمدن،دیدارمجدد ،خوی گرفتن،بازگشت و...همخوانی دارد. معادل فارسی عید همان جشن است که با مراسم شادی نسبت بیشتری دارد.زیرا که دردرون مایه عید تکرار و دوباره آمدن و نو شدن وجود دارد و الزاما به معنای جشن نیست. به طوری که هم ریشه های آن نیز

ادامه مطلب  

نقدی بر سریال بازی تاج و تخت  

ساخت و تولید سریال جنجال‌برانگیز Game of Thrones را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شبکه HBO برشمرد که خیلی زود توانست به نقطه عطفی در این صنعت تبدیل شود.
در سال 1990 که برادران وارنر (Warner Bros.) امتیاز یکی از بزرگ‌ترین پخش‌کننده‌های شبکه‌های تلویزیونی کابلی در آمریکا، یعنی اچ‌بی‌او (Home Box Office) را خریداری کردند، می‌شد پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد تحولی عظیم در آثار تلویزیونی باشیم. تحولی که به‌مرور تمام خط قرمزها

ادامه مطلب  

این جیمز جویس هم لعنتی بودها!‏  

تجربه‌ی خواندن داستان مردگان جیمز جویس
هشدار: خطر لو رفتن داستان مردگان- می‌توانید قبل از خواندن این نوشته داستان را از مجموعه داستان «دوبلینی‌ها» یا ‏مجموعه‌ی «بهترین داستان‌های کوتاه جیمز جویس» بخوانید.‏ من ترجمه ی احمد گلشیری را خواندم.
اعتراف می‌کنم که 45 صفحه‌ی اول از 70 صفحه‌ی داستان را خیلی کند و طی چند نشست خواندم. دو سه بار هم پیش ‏خودم گفتم چرا به این می‌گویند شاهکار جیمز جویس؟ خبری از سیال ذهن و لفاظی و این حرف‌ها هم نبود که

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ 
دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ با لینک مستقیم
دانلود سریال مردگان متحرک با لینک مستقیم 
همراه با زیر نویس
قسمت ۸ قرار گرفت

مشخصات سریال
انتشار کننده : رها مووی
نام فیلم : The Walking Dead مردگان متحرک
ژانر : درام / ترسناک / هیجان انگیز
ستارگان :  Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
کارگردان :Frank Darabont
محصول کشور : آمریکا
سال اکران : ۲۰۱۰-۲۰۱۷
خلاصه داستان :ریک یک افسر پلیس است که بعد از گلوله خوردن در حین ماموریت، چندین ماه در ب

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ 
دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ با لینک مستقیم
دانلود سریال مردگان متحرک با لینک مستقیم 
همراه با زیر نویس
قسمت ۸ قرار گرفت

مشخصات سریال
انتشار کننده : رها مووی
نام فیلم : The Walking Dead مردگان متحرک
ژانر : درام / ترسناک / هیجان انگیز
ستارگان :  Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
کارگردان :Frank Darabont
محصول کشور : آمریکا
سال اکران : ۲۰۱۰-۲۰۱۷
خلاصه داستان :ریک یک افسر پلیس است که بعد از گلوله خوردن در حین ماموریت، چندین ماه در ب

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ 
دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ با لینک مستقیم
دانلود سریال مردگان متحرک با لینک مستقیم 
همراه با زیر نویس
قسمت ۸ قرار گرفت

مشخصات سریال
انتشار کننده : رها مووی
نام فیلم : The Walking Dead مردگان متحرک
ژانر : درام / ترسناک / هیجان انگیز
ستارگان :  Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
کارگردان :Frank Darabont
محصول کشور : آمریکا
سال اکران : ۲۰۱۰-۲۰۱۷
خلاصه داستان :ریک یک افسر پلیس است که بعد از گلوله خوردن در حین ماموریت، چندین ماه در ب

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ 
دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ با لینک مستقیم
دانلود سریال مردگان متحرک با لینک مستقیم 
همراه با زیر نویس
قسمت ۸ قرار گرفت

مشخصات سریال
انتشار کننده : رها مووی
نام فیلم : The Walking Dead مردگان متحرک
ژانر : درام / ترسناک / هیجان انگیز
ستارگان :  Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
کارگردان :Frank Darabont
محصول کشور : آمریکا
سال اکران : ۲۰۱۰-۲۰۱۷
خلاصه داستان :ریک یک افسر پلیس است که بعد از گلوله خوردن در حین ماموریت، چندین ماه در ب

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ 
دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ با لینک مستقیم
دانلود سریال مردگان متحرک با لینک مستقیم 
همراه با زیر نویس
قسمت ۸ قرار گرفت

مشخصات سریال
انتشار کننده : رها مووی
نام فیلم : The Walking Dead مردگان متحرک
ژانر : درام / ترسناک / هیجان انگیز
ستارگان :  Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
کارگردان :Frank Darabont
محصول کشور : آمریکا
سال اکران : ۲۰۱۰-۲۰۱۷
خلاصه داستان :ریک یک افسر پلیس است که بعد از گلوله خوردن در حین ماموریت، چندین ماه در ب

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸  

دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ 
دانلود سریال The Walking Dead فصل ۸ با لینک مستقیم
دانلود سریال مردگان متحرک با لینک مستقیم 
همراه با زیر نویس
قسمت ۸ قرار گرفت

مشخصات سریال
انتشار کننده : رها مووی
نام فیلم : The Walking Dead مردگان متحرک
ژانر : درام / ترسناک / هیجان انگیز
ستارگان :  Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
کارگردان :Frank Darabont
محصول کشور : آمریکا
سال اکران : ۲۰۱۰-۲۰۱۷
خلاصه داستان :ریک یک افسر پلیس است که بعد از گلوله خوردن در حین ماموریت، چندین ماه در ب

ادامه مطلب  

بخشی از انجیل متی  

اعتراف پطرس دربارۀ عیسی
مَتّی ‏16‏:‏13‏-16 – مَرقُس ‏8‏:‏27‏-29؛ لوقا ‏9‏:‏18‏-20
13چون عیسی به نواحی قیصریۀ فیلیپی رسید، از شاگردان خود پرسید: «به گفتۀ مردم، پسر انسان کیست؟» 14آنان پاسخ دادند: «برخی می‌گویند یحیای تعمیددهنده است. بعضی دیگر می‌گویند ایلیا، و عده‌ای نیز می‌گویند اِرمیا یا یکی از پیامبران است.» 15عیسی پرسید: «شما چه می‌گویید؟ به نظر شما من کیستم؟» 16شَمعون پطرس پاسخ داد: «تویی مسیح، پسر خدای زنده!» 17عیسی گفت: «خوشا به حال تو، ا

ادامه مطلب  

چه کسانی به زندگی باز خواهند گشت؟  

بسیاری از کسانی که چشم از جهان فرو بسته اند،به زندگی بر روی زمین باز خواهند گشت؛حتی آنانی که خدا را نمی شناختند و آنانی که دست به اعمال نادرست می زدند.
"صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا ابد سکونت خواهند نمود."
(مزامیر 37 : 29 )
"همچنین به خدا امید دارم ،همان امیدی که اینان نیر چشم انتظار آنند که رستاخيزی،هم برای درستکاران و هم برای بدکاران در پیش است."
(اعمال رسولان 24 : 15 )
کسانی که به زندگی باز می گردند،می توانند در مورد خدا حقیقت را بیاموزند و

ادامه مطلب  

اربعین حسینی  

در فرهنگ عاشورا، اربعین به چهلمین شب شهادت حسین بن علی(ع) گفته میشود که مصادف با روز بیستم ماه صفر است. از سنتهای مردمی گرامی داشت چهلم مردگان است، که به یاد عزیز فوت شده خویش، خیرات و صدقات میدهند و مجلس یاد بود  بر پا میکنند، در روز بیستم صفر نیز، شیعیان، مراسم سوگواری عظیمی را در کشورها و شهرهای مختلف به یاد عاشورای حسینی بر پا میکنند. این راه، راه تداوم عشق است و بی گمان هیچگاه بی رهرو نخواهد بود. در نخستین اربعین شهادت امام حسین (ع)، جابر

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل 8 با زیرنویس فارسی  

دانلود سریال The Walking Dead فصل هشتم با لینک مستقیم و رایگان
دانلود رایگان سریال مردگان متحرک فصل 8 با کیفیت عالی
قسمت 8 قرار گرفت
دانلود سریال The Walking Dead فصل 8
مشخصات سریال :
منتشر کننده : یوز دی ال
نام سریال :مردگان متحرک – The Walking Dead
ژانر : درام , ترسناک , هیجان انگیز
شبکه پخش کننده : AMC
سال های انتشار : 2017 – 2010
محصول کشور : آمریکا
امتیاز سریال : 8٫5/10
اطلاعات بیشتر : IMDB
کارگردان : Frank Darabont
بازیگران : Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
خـلـاصــــه داسـتـان : 

ادامه مطلب  

بخشی از انجیل متی  

دگرگونی سیمای عیسی
مَتّی ‏17‏:‏1‏-8 – لوقا ‏9‏:‏28‏-36 مَتّی ‏17‏:‏1‏-13 – مَرقُس ‏9‏:‏2‏-13
1شش روز بعد، عیسی، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برگرفت و آنان را با خود بر فراز کوهی بلند، به خلوت برد. 2در آنجا، در حضور ایشان، سیمای او دگرگون شد: چهره‌اش چون خورشید می‌درخشید و جامه‌اش همچون نور، سفید شده بود. 3در این هنگام، موسی و ایلیا در برابر چشمان ایشان ظاهر شدند و با عیسی به گفتگو پرداختند. 4پطرس به عیسی گفت: «ای سرورم، بودن ما در اینجا نیکوست.

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل 8 با زیرنویس فارسی  

دانلود سریال The Walking Dead فصل هشتم با لینک مستقیم و رایگان
دانلود رایگان سریال مردگان متحرک فصل 8 با کیفیت عالی
قسمت 6 قرار گرفت
دانلود سریال The Walking Dead فصل 8
مشخصات سریال :
منتشر کننده : یوز دی ال
نام سریال :مردگان متحرک – The Walking Dead
ژانر : درام , ترسناک , هیجان انگیز
شبکه پخش کننده : AMC
سال های انتشار : 2017 – 2010
محصول کشور : آمریکا
امتیاز سریال : 8٫5/10
اطلاعات بیشتر : IMDB
کارگردان : Frank Darabont
بازیگران : Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
خـلـاصــــه داسـتـان : 

ادامه مطلب  

سریال بازی تاج و تخت رکورددار بیشترین دانلود غیر مجاز در سال ۲۰۱۷  

طبق آمار منتشر شده، سریال Game of Thrones برای ششمین سال متوالی بیش از هر سریال دیگری به‌صورت غیر مجاز دانلود شده است.
سریال
بازی تاج و تخت (Game of Thrones) یکی از محبوب‌ترین سریال‌های حال حاضر
تلویزیون است که تا به امروز هفت فصل این سریال تولید و از شبکه HBO به‌روی
آنتن رفته است. با این حال، در طول پنج سال گذشته این سریال رکوردار
بیشترین دانلود غیر مجاز نیز بوده و هر ساله در صدر این فهرست قرار
می‌گیرد. حال در جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون، سریال Game o

ادامه مطلب  

چشمهای بی باران  

چشمهای بی باران                            
آسمان قهر کرده است
زمین به سیاهی ها سر تسلیم فرود آورده است
باد در سر زمین ناشناسی گم شده است
صدای باران چون رویای دور می ماند
 عطش درختان در زیر خروارهای ریزش برگ مدفون است
کسی  خش خش برگها را نمی شنود
و شاید چنین است که
چشمها بی رمق به روزمرگی ها دوخته شده اند
کسی دلش برای عاشقانه ها نمی تپد
سیاهی دیگر جوهر قلم نیست
رقص مردگان  رسام دل شده است
کسی نمی خواهد که عشق را فریاد زند؟
 غریو مهر رو به سوی

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل 8 با زیرنویس فارسی  

دانلود سریال The Walking Dead فصل هشتم با لینک مستقیم و رایگان
دانلود رایگان سریال مردگان متحرک فصل 8 با کیفیت عالی
قسمت 8 قرار گرفت
دانلود سریال The Walking Dead فصل 8
مشخصات سریال :
منتشر کننده : یوز دی ال
نام سریال :مردگان متحرک – The Walking Dead
ژانر : درام , ترسناک , هیجان انگیز
شبکه پخش کننده : AMC
سال های انتشار : 2017 – 2010
محصول کشور : آمریکا
امتیاز سریال : 8٫5/10
اطلاعات بیشتر : IMDB
کارگردان : Frank Darabont
بازیگران : Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
خـلـاصــــه داسـتـان : 

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل 8  

دانلود سریال The Walking Dead فصل هشتم با لینک مستقیم و رایگان
دانلود رایگان سریال مردگان متحرک فصل 8 با کیفیت عالی
قسمت 8 قرار گرفت
دانلود سریال The Walking Dead فصل 8
مشخصات سریال :
منتشر کننده : یوز دی ال
نام سریال :مردگان متحرک – The Walking Dead
ژانر : درام , ترسناک , هیجان انگیز
شبکه پخش کننده : AMC
سال های انتشار : 2017 – 2010
محصول کشور : آمریکا
امتیاز سریال : 8٫5/10
اطلاعات بیشتر : IMDB
کارگردان : Frank Darabont
بازیگران : Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
خـلـاصــــه داسـتـان : 

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل 8  

دانلود سریال The Walking Dead فصل هشتم با لینک مستقیم و رایگان
دانلود رایگان سریال مردگان متحرک فصل 8 با کیفیت عالی
قسمت 8 قرار گرفت
دانلود سریال The Walking Dead فصل 8
مشخصات سریال :
منتشر کننده : یوز دی ال
نام سریال :مردگان متحرک – The Walking Dead
ژانر : درام , ترسناک , هیجان انگیز
شبکه پخش کننده : AMC
سال های انتشار : 2017 – 2010
محصول کشور : آمریکا
امتیاز سریال : 8٫5/10
اطلاعات بیشتر : IMDB
کارگردان : Frank Darabont
بازیگران : Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
خـلـاصــــه داسـتـان : 

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل 8 با زیرنویس فارسی  

دانلود سریال The Walking Dead فصل هشتم با لینک مستقیم و رایگان
دانلود رایگان سریال مردگان متحرک فصل 8 با کیفیت عالی
قسمت 8 قرار گرفت
دانلود سریال The Walking Dead فصل 8
مشخصات سریال :
منتشر کننده : یوز دی ال
نام سریال :مردگان متحرک – The Walking Dead
ژانر : درام , ترسناک , هیجان انگیز
شبکه پخش کننده : AMC
سال های انتشار : 2017 – 2010
محصول کشور : آمریکا
امتیاز سریال : 8٫5/10
اطلاعات بیشتر : IMDB
کارگردان : Frank Darabont
بازیگران : Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
خـلـاصــــه داسـتـان : 

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Walking Dead فصل 8 با زیرنویس فارسی  

دانلود سریال The Walking Dead فصل هشتم با لینک مستقیم و رایگان
دانلود رایگان سریال مردگان متحرک فصل 8 با کیفیت عالی
قسمت 8 قرار گرفت
دانلود سریال The Walking Dead فصل 8
مشخصات سریال :
منتشر کننده : یوز دی ال
نام سریال :مردگان متحرک – The Walking Dead
ژانر : درام , ترسناک , هیجان انگیز
شبکه پخش کننده : AMC
سال های انتشار : 2017 – 2010
محصول کشور : آمریکا
امتیاز سریال : 8٫5/10
اطلاعات بیشتر : IMDB
کارگردان : Frank Darabont
بازیگران : Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
خـلـاصــــه داسـتـان : 

ادامه مطلب  

درخت حیات  

 
درخت زندگی سومریان
ریشه مفهوم درخت حیات که قدمت آن به دوران ماقبل تاریخ میرسد بطور عمده در سنت های شامان تُرکی و نمادی است که در سنت های بسیاری یافت می شود
1- درخت زندگی مفهومی است که در علم، مذهب، فلسفه، اسطوره و دیگر زمینه‌ها استفاده شده‌است. در این زمینه‌ها درخت زندگی به شکل درختی پرشاخه نشان داده می‌شود که نشان‌دهندهٔ این ایده‌است که تمام حیات بر روی زمین به هم مربوط است. درخت زندگی انواع گوناگون دارد: بنمایه‌ای‌ست در الهیات، اسطو

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 9 فصل هشتم سریال The Walking Dead  

دانلود قسمت 9 فصل هشتم سریال The Walking Dead با لینک مستقیم
دانلود رایگان سریال مردگان متحرک قسمت 9 فصل 8 با کیفیت عالی
تریلر و زمان انتشار  قسمت9 قرار گرفت
دانلود قسمت 9 فصل هشتم سریال The Walking Dead
مشخصات سریال :
منتشر کننده : یوز دی ال
نام سریال :مردگان متحرک – The Walking Dead
ژانر : درام , ترسناک , هیجان انگیز
شبکه پخش کننده : AMC
سال های انتشار : ۲۰۱۷ – 2010
محصول کشور : آمریکا
امتیاز سریال : 8.5/۱۰
اطلاعات بیشتر : IMDB
کارگردان : Frank Darabont
بازیگران : Andrew Lincoln, Norman R

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 9 فصل هشتم سریال The Walking Dead  

دانلود قسمت 9 فصل هشتم سریال The Walking Dead با لینک مستقیم
دانلود رایگان سریال مردگان متحرک قسمت 9 فصل 8 با کیفیت عالی
تریلر و زمان انتشار  قسمت9 قرار گرفت
دانلود قسمت 9 فصل هشتم سریال The Walking Dead
مشخصات سریال :
منتشر کننده : یوز دی ال
نام سریال :مردگان متحرک – The Walking Dead
ژانر : درام , ترسناک , هیجان انگیز
شبکه پخش کننده : AMC
سال های انتشار : ۲۰۱۷ – 2010
محصول کشور : آمریکا
امتیاز سریال : 8.5/۱۰
اطلاعات بیشتر : IMDB
کارگردان : Frank Darabont
بازیگران : Andrew Lincoln, Norman R

ادامه مطلب  

ازدواج زکریا(ع) 96/10/8  

ازدواج زکریا(ع)                    
در میان بنی اسرائیل دو خواهر بر جسته و بزرگ زاده وجود داشتند؛یکی به نام «حَنّه»(در بعضی از روایات او با نام «حنّانه» خوانده شده که مادر حضرت یحیی(ع)بود. و دیگری به نام «اَشْیاع»،زکریا(ع) از اَشْیاع خواستگاری کرد، و عمران که یکی از راهبان و بزرگ بنی اسرائیل بود (و طبق نقلی از پیامبران بنی اسرائیل بود) از «حَنّه» خواستگاری نمود؛سرانجام اشیاع همسر زکریا(ع) گردید، و حَنّه همسر عمران شد. به این ترتیب زکریا و عمران،

ادامه مطلب  

پیاله بر کفنم بند تا سحرگهِ حَشر / به می ز دل ببرم هَولِ روزِ رستاخیز - غزلیّات حافظ  

خیالِ خالِ تو با خود به خاک خواهم برد / که تا ز خالِ تو خاکم شود عبیرآمیز
فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی / بخواه جام و گلابی به خاکِ آدم ریز
پیاله بر کفنم بند تا سحرگهِ حَشر / به می ز دل ببرم هَولِ روزِ رستاخيز
میانِ عاشق و معشوق هیچ حایل نیست / تو خود حجابِ خودی حافظ از میان برخیز
 
( غزلیّات حافظ )
 
در بیت دوم : عشق : امانتی که به آسمان عرضه شد و ملائکه از قبول آن سر باز زدند، به تعبیر عارفان عشق است که بر دوش آدم قرار داده شد، اشاره به آیۀ 72 سورۀ ا

ادامه مطلب  

سیره حضرت آصف بن برخیا (علی نبینا و آله و علیه السلام)  

سید بن طاووس دعای حضرت آصف بن برخیا
علی نبینا و آله و علیه ­السلام را در کتاب شریف مهج الدعوات نقل کرده است و فرموده
است که در روایت است که این دعایی است که به برکت آن، آصف بن برخیا (وزیر حضرت سلیمان)
تخت بلقیس را آورد و هم­چنین به برکت این دعا، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه ­السلام
مردگان را زنده می­کرد.
این دعا را سید بن طاووس به دو روایت
نقل می‌کند. که به روایت دوم حضرت آصف بن برخیا و یا حضرت عیسی علی نبینا و آله و
علیه ­السلام پس‌ از آنکه خ

ادامه مطلب  

کتاب‌های پر فروش طرح پاییزه کتاب  

ده کتاب پر مخاطب
اجرای طرح «پائیزه کتاب» با شعار «هر ورقش دفتریست...» که از دوم آذر آغاز شده بود به پایان رسید. پر فروش‌ها کدام بودند؟
در این طرح استان های تهران، اصفهان، قم، خراسان رضوی، فارس، کردستان، کرمان، آذربایجان شرقی، مازندران و یزد از بین ۳۱ استان مشارکت کننده در فهرست برترین استان ها به لحاظ مشارکت تعداد بالایی از کتابفروشان قرار گرفتند. معرفی کوتاهی داریم از ده کتاب پر فروش این طرح: «ملت عشق» نویسنده: الیف شافاک / ترجمه: ارسلان

ادامه مطلب  

لب خاموش،نمودار دل پر سخن است  

تردید به دلت راه نده
کسی که شکستی رو دیگه سر پا نخواهی دید..
 
 
* بیچاره خاطره های قشنگی که گوشه ی تا نشده تازگی شان نیشتر میزند....به قلب خسته ای...وقتی پرتت میکنند به بیست و چند ماه پیش..
* حرفهایم از مرزِ به سخن در آمدن گذشته اند...سکوت حال روزهای مرا بهتر توصیف می کند...
*من پریشان تر از آنم که تو می پنداری/شده آیا ته یک شعر ترک برداری؟..(فاضل)
 
التماس دعای آرامش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1